English (UK)

Spracovanie projektu

je najrozsiahlejšou fázou pre úspešné

čerpanie eurofondov

.

Spracovanie projektu

alebo grantovej žiadosti sa vo všeobecnosti postupne skladá z týchto základných častí a postupov :

 • abstrakt projektu

 • ciele projektu

 • popis súčastného a požadovaného stavu

 • spôsob realizácie

 • DOPAD projektu

 • rozpočet projektu

 • záväzné stanoviská príslušných úradov

  - ak sa vyžaduje

 • prípadný popis zazmluvnovania partnerov, členov konzorcia ,patentové prieskumy a pod.

 • povinné a nepovinné prílohy

 • prípadne vypracovanie povinných či nepovinných štúdii

 • komunikácia s príslušnými riadiacimi orgánmi (RO) a implementačnými agentúrami, prípadne kontaktnými bodmi

 • kontrola úplnosti príloh a dokumentácie

 • v prípade dodatočného vyžiadania doplnenia žiadosti , spracovanie požadovaných dokumentov a informácií

 • niektoré projekty či grantové žiadosti najmä pre rámcové a komunitárne programy, je nutné spracovávať v angličtine .

Pri vypracovávaní projektu pre

eurofondy

je mimoriadne dôležitá samotná štylizácia a spôsob prezentovania údajov vo vzťahu k vyhlasovateľovi

výzvy

či už ide o jednotlivé ministerstvá SR alebo priamo Európsku komisiu. Ďalším veľmi zásadným kritériom pri hodnotení grantových žiadostí je

CELKOVÁ KOMPLEXNOSŤ

projektu ! Pre uspešné uchádzanie sa o

eurofondy

je naozaj veľmi dôležité kvalitne spracovať všetky jednotlivé časti projektu, tak aby bola dodržaná ich logická následnosť a dosiahnutá už spomínaná

CELKOVÁ KOMPLEXNOSŤ projektu

. Na základe vami požadovaných cieľov projektuc, stanoveného rozpočtu , očakaváného dopradu , prípadne dalších požiadaviek vám spracujeme grantovú žiadosť tak aby mala čo najväčšiu šancu na úspešné schválenie.

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.