English (UK)Najlepšie prichádza nakoniec. V tejto fáze je najpodstatnejšie

celkové vyhodnotenie projektu!

Celý proces od prvotnej myšlienky, cez úspešné schválenie podpory z

eurofondov

a ukončenie projektu je dlhodobý a náročný proces, ktorý vám pomôžeme dôkladne vyhodnotiť. Komplexné zhodnotenie celého procesu realizujeme prostredníctvom týchto základných bodov :

  • očakávané ciele verzus reálne dosiahnuté ciele,
  • plánovaný rozpočet verzus reálne  náklady,
  • plánovaný pracovný plán verzus skutočná realizácia,
  • ako realizácia projektu pôsobila na ostatný chod organizácie,
  • ako záväzná doba pre udržanie projektu spôsobila na organizáciu,
  • konečné vyhodnotenie celého snaženia a najmä zhodnotenie prínosu

    čerpania eurofondov

    pre vašu firmu či organizáciu.

Ďalej sú to najmä administratívne povinnosti ako sú

konečná správa projektu

,

konečná finančná správa projektu

(vyúčtovanie) a pod. .. . Tieto dokumenty je potrebné odovzdať vykonávaťelovi konkrétnej

výzvy

a tým ukončiť

čerpanie eurofondov

pre konkrétny projekt.
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.