English (UK)

Komunitárne programy

sú programy Európskeho spoločenstva zamerané na

integráciu politík Európskej únie

prostredníctvom implementácie projektov podporujúcich a rozširujúcich spoluprácu 

medzi jednotlivými členskými aj kandidátskymi krajinami EÚ v dlhodobom časovom horizonte. Finančné prostriedky v rámci

komunitárnych programov

je možné získať najmä na projekty v oblasti

vedy a výskumu

, vzdelávania, kultúry, životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, rozvoja dopravnej a energetickej infraštruktúry, informatizácie spoločnosti a mnohých ďalších.

Jednotlivé komunitárne programy schválené európskou komisiou na

obdobie 2014 - 2020

:

 

  • Kreatívna Európa  • Európa pre občanov

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.