English (UK)

Balteus spol. s.r.o.

ponúka svoje

poradesnké služby

v oblasti

čerpania eurofondov

širokej škále potenciálnych žiadateľov o nevratný finančný príspevok. V aktuálnom programovom období EÚ

2014 – 2020

ako aj v iných paralelných programoch , na národnej alebo medzinárodnej úrovni sa dajú potenciálny žiadatelia rozdeliť do týchto skupín :

 • SME

  small and medium enterprises –

  MSP malé a stredné podniky

  ,

  čerpanie eurofondov pre firmy

 • Veľké podniky -

  čerpanie eurofondov pre firmy

 • Univerzity, výskumné centrá a vzdelávacie inštitúcie - podporora vyýskumu prostredníctom

  eurofondov

 • Neziskové organizácie a občianske združenia -

  eurofondy

  pre tretí sektor
 • Samosprávy -

  čerpanie eurofondov

  pre samosprávy

 

Jednotlivé výzvy definujú svojich žiadateľov najmä podľa právnej formy a následne aj podľa „sektoru“, predmetu zamerania činnosti žiadateľa a ďalších kritérií. Pri

eurofondoch

je silná podpora venovaná práve "motoru ekonomiky" a to

MSP malým a stredným podnikom.

Preto sa zameriavame práve na žiadateľov z radov

MSP.

 Veľmi radi vám pomôžeme s vašim projektom či grantovou žiadosťou aj pre inú oblasť.

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.