English (UK)v oblasti

kvality

:

 • vytvárať podmienky pre neustále zlepšovanie procesov a kvality práce vo všetkých oblastiach spoločnosti a to najmä v oblasti poradenstva Eurofondov
 • dosiahnuť vysokú spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb,
 • zavádzať nové postupy a prístupy ku poskytovaniu služieb v oblasti poradenstva Eurofondov,
 • efektívne konkurovať tak, aby sme udržali rast a prosperitu spoločnosti,
 • budovať kolegiálnu atmosféru a stabilný kolektív,
 • rozvíjať spoluprácu s partnermi,
 • aktívne sa zapájať do činností podporujúcich spoločnosť.
v oblasti podpory

environmentálneho správania

:

 • vytvárať podmienky pre sústavné zlepšovanie vykonávaných činností spoločnosti v súlade s požiadavkami environmentálneho správania,
 • zabezpečovať prevenciu znečisťovania životného prostredia cestou zníženia spotreby materiálu a presadzovanie recyklácie odpadu tam, kde je to možné,
 • včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie,
 • dodržiavať príslušné právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na environmentálne aspekty identifikované v spoločnosti.
 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.