žiadateľ:

samospráva / neziskový sektor
kategória:  dopravná infraštruktúra / občianska vybavenosť / cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05.11.2020 / 05.02.2021

žiadateľ:

podnikateľ / neziskový sektor / vysoká škola / organizácie VaV
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania / opatrenia korona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.08. / 30.09.2020

žiadateľ:

podnikateľ / neziskový sektor / vysoká škola / organizácie VaV
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania / opatrenia korona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.08. / 30.09.2020

žiadateľ:

podnikateľ / neziskový sektor /
kategória:  rozvoj podnikania / kultúra a kreativita
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 07.08.2020

žiadateľ:

podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 23.10.2020

žiadateľ: podnikateľ
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: okresy Prievidza a Partizánske
aktuálny termín do: 29.05.2020 30.09.2020

žiadateľ: podnikateľ
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05 / 2020 09/2020

Táto technológia predstavuje inovatívne patentové riešenie na zhodnocovanie a likvidáciu najmä komunálnych odpadov, ktoré je postavené na báze technológie KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA – nízkoteplotnej mineralizácie a splyňovania s katalytickým čistením reakčných plynov a s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie. Technológia spadá do kategórie BAT (Best available technology) podľa smernice 96/61 EC.  Vďaka nízkej teplote procesu, ktorá nepresiahne 520 ⁰C a bez prítomnosti plameňa negeneruje škodlivé odpadové látky ako NO2, dioxíny, furány, CO, metán a ďalšie.

žiadateľ:

samospráva
kategória:  občianska vybavenosť / opatrenia corona vírus / vzdelávanie / cestovný ruch, kultúra, volnočasové aktivity
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 16. 06. 2020

žiadateľ:

smospráva / škola
kategória:  Občianska vybavenosť / vzdelávanie / tvorba pracovných miest
oprávnené územie: Prešovský kraj
plán vyhlásenia výzvy: 15.07.2020

 

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného a komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života: od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

žiadateľ:

samospráva
kategória:  opatrenia korona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do:

30.04.2020

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.