English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Interreg
   
  oblasť podpory:     Cezhraničná spolupráca                                  
  aktuálne od:   30. 09. 2015
  aktuálne do:   2020

 

 

Komisia dnes prijala program cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020 medzi Slovenskom a Maďarskom. Program s celkovým rozpočtom vo výške 172 miliónov EUR, pričom 146 miliónov EUR pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), sa zameriava na zvýšenie zamestnanosti, podporu udržateľného cestovného ruchu, ako aj zlepšovanie mobility prostredníctvom vytvárania nových spojení a investovania do verejnej dopravy v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová uviedla: „Teším sa z prijatia tohto programu, z ktorého budú mať prospech pohraničné regióny Maďarska a Slovenska. Tieto dve krajiny budú môcť zvýšiť svoju spoluprácu v kľúčových oblastiach podporujúcich rast, ako je cestovný ruch alebo udržateľná doprava.“ 

Program pomôže zachovávať a podporovať spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo vrátane oblastí spoločného hospodárenia s vodou a predchádzania prírodným rizikám. Bude sa tiež zameriavať na rozvoj cezhraničného udržateľného cestovného ruchu. 

Spolupráca je zameraná na posilnenie vnútornej prepojenosti regiónu ako jedinečného a integrovaného hospodárskeho priestoru, a to poskytovaním lepšieho prístupu k sieti TEN-T a podporovaním ekologických systémov regionálnej verejnej dopravy a logistických systémov. 

Program sa bude zameriavať aj na zlepšovanie mobility pracovnej sily, integráciu cezhraničného trhu práce a vytváranie pracovných príležitostí na základe miestnych hospodárskych aktív a stratégií rastu. Program sa takisto zameriava na podporu spolupráce verejných inštitúcií a komunít žijúcich vedľa seba. 

Očakáva sa, že program prinesie

  • vyšší počet návštevníkov regiónu (o 800 000 viac);

  • zníženie priemernej vzdialenosti medzi hraničnými priechodmi z 22 km na 15 km;

  • vyšší počet cestujúcich používajúcich cezhraničnú verejnú dopravu (o 60 000 viac);

  • zvýšenie miery zamestnanosti v pohraničných regiónoch zo 63,2 % na 65,2 %;

  • zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi a komunitami.

Ďalšie informácie:

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.