English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   z Bruselu  
  zdroj/viac info:   H2020-CVTI SR
      
  oblasť podpory:     nové informácie o H2020                              
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   16/10/2015

 

Oblasť:

 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

 • Európska rada pre výskum (ERC)

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie

 • Výskumné infraštruktúry

 • Informačné a komunikačné technológie

 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

 • Vesmír

 • Inovácia v malých a stredných podnikoch                                                                                   

 • Prístup k rizikovému financovani

 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

 • Európsky inovačný a technologický inštitút

 • Spojené výskumné centrum (JRC)

 • Právne a finančné otázky

 • EURATOM

 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

 • Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiDňa 16. októbra 2015 sa uskutoční informačný deň k zmluvným Public-Private Partnerships v Horizonte 2020: Factories of the Future (FoF), Energy-efficient Buildings (EeB), Green Vehicles (GV) and Sustainable Process Industry (SPIRE). Európska komisia predstaví výzvy pre jednotlivé partnerstvá na roky 2016-17, spolu s brokerage a networking aktivitami.

Bližšie informácie o programe a registrácii nájdete na stránkach Európskej komisie.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.