English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   CED Slovakia
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                            
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   03. 03. 2016

 

 

NOVÁ VÝZVA_EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom

Podpora aktvít zameraných na prácu s publikom v nasledujúcich rámcoch:
 
- Akcia 1: Filmová gramotnosť
Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na zvyšovanie filmovej gramotnosti v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti zvyšovania filmovej gramotnosti, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky.
 
- Akcia 2: Podujatia zamerané na prácu s publikom
Podujatia, ktorých cieľom je rozvoj iniciatív zameraných na inovatívne a participatívne stratégie rozširovania (obzvlášť) mladého publika európskeho filmu.
Projekty v rámci Akcie 2 musia:
- mať zainteresovaných najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri) pôsobiacich v audiovizuálnom sektore, pochádzajúcich z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA;
- byť zacielené na publikum v najmenej 3 krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA;
- byť zamerané na európske filmy.
 
Uzávierka predkladania projektov:
3. marec 2016
 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.