English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   CED-Slovakia
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                                      
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   28. 04. 2016

 

 

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Festival musí:
- mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

V rámci programu z „krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA“:

• 50% filmov nesmie mať národný charakter,
• aspoň 15 týchto krajín musí byť zastúpených na festivale.

 

Nasledujúce festivaly nie sú prípustné:
- festivaly venované dielam, ktoré sa nepovažujú za prípustné, ako sú reklamy, živé vysielania, videoklipy, videohry, amatérske filmy, filmy nakrútené na mobily a umelecké filmy bez príbehu.
- tematické festivaly (napríklad festivaly zamerané na archeológiu alebo antropológiu, medicínu, ornitológiu, vedu, životné prostredie, cestovný ruch a šport, atď.).

Uzávierky predkladania projektov:
17. december 2015 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom a 31. októbrom 2016)
28. apríl 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2016 a 30. aprílom 2017)

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov


Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.


UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Oznámenie o výzve EACEA/16/2015
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako podať žiadosť (aktualizované 20.10.2015)
Ako vygenerovať eFormulár


ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
S32/2013 Podpora filmových festivalov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov - Framework Partnership Agreement -  rok 2, 2. uzávierka
VÝZVA EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov

 

 

 

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.