English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   CED-Slovakia
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                                      
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   14. 06. 2016

 

 

Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov, predložených ako súčasť prípustného

zoskupenia distributérov (minimálne 7),

ktoré

koordinuje obchodný zástupca (sales agent) filmu.

,

Film

musí spĺňať nasledujúce kritériá:
- musí to byť

hraný

film (môže byť aj

animovaný

) alebo

dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút

- rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2013,
- nesmie pozostávať z alternatívneho obsahu (opery, koncerty, vystúpenia, atď.), reklamného, pornografického alebo rasistického materiálu a nesmie obhajovať násilie,
- filmy z Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska a Spojeného kráľovstva musia mať rozpočet na výrobu maximálne 10 mil. EUR,
- väčšinový producent alebo väčšinoví producenti musia mať sídlo v krajine zapojenej do podprogramu MEDIA. Produkčné spoločnosti sa budú považovať za producentov len vtedy, keď ako také budú uvedené v titulkoch. Do úvahy sa môžu brať aj ďalšie prvky, ako je kreatívna kontrola, vlastníctvo práv na využívanie hotového diela a podiel zo zisku, aby sa zistilo, kto je skutočným producentom.
- film musí byť vyrobený s významnou účasťou profesionálov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi/obyvateľmi krajín zapojených do podprogramu MEDIA. 

Národné/nenárodné európske filmy:

Európske filmy sa budú považovať za „národné“ v tej krajine zapojenej do podprogramu MEDIA, ktorej štátni príslušníci/ obyvatelia sa podieľali najväčším podielom na výrobe filmu na základe bodov udelených podľa predchádzajúcej tabuľky. Vo všetkých ostatných krajinách sa budú považovať za „nenárodné“ filmy.

Prípustné zoskupenia:
Kinopremiéra filmu
(sem sa nerátajú predpremiéry ani zvláštne premietania) sa musí uskutočniť v príslušnej krajine najskôr v deň podania žiadosti, a najneskôr 18 mesiacov od uzávierky podávania žiadostí.

Uzávierky predkladania projektov:

1. december 2015

14. jún 2016

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/13/2015 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podporaŽiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Oznámenie o výzve (EACEA 13/2015)
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S22/2013)

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár


ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/23/2014 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 4.12.2014)
VÝZVA EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.