English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   CVTI SR
   
  oblasť podpory:     veda a výskum                                
  aktuálne od:  
  aktuálne do:   14.06.2016

 

 

Výzva pre rok 2016 otvorená - Call for Knowledge and Innovation Communities' (KICs')

Oblasť:
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Európsky inovačný a technologický inštitút otvoril výzvu pre rok 2016 s názvom: Call for Knowledge and Innovation Communities' (KICs).
 

EIT vyzýva uchádzačov, aby predložili svoje návrhy KIC v tematických oblastiach:


1) Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers;
2) Added-value Manufacturing

Uzávierka na podanie návrhov je: 14 júla 2016 (17:00 miestneho času v Bruseli)

Všetky príslušné informácie a dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach EIT.

EIT v spolupráci s EK organizuje Informačný deň k tejto výzve na 18. februára 2016 v Bruseli.
Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom informácie o výzve a pokyny pre potenciálnych žiadateľov pri predkladaní svojich návrhov.
Registrácia je otvorená.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.