English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP KŽP
   
  oblasť podpory:     Životné prostredie                                   
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle druhú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2015 - február 2016, ktorú nájdete v časti:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.

 

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.