English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ÚV-SR
     
  oblasť podpory:    Bilaterálna spolupráca                                  
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   2015

 


Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2015.

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.