žiadateľ: neziskový sektor / podnikateľ / samospráva / škola
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: --

 

Zameranie výzvy:Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Čísla k výzve:
suma na jeden projekt je 5 000 € až 250 000 € v závislosti od podporgramu
Miera podpory: 90%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • výrobca slovenských audiovizuálnych diel
 • distributér audiovizuálnych diel
 • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním prezentačnej, propagačnej alebo marketingovej činnosti alebo organizovaním verejného kultúrneho podujatia,
 • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia na území Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity:

 • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu, vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia
 • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem
 • podpora žiadostí, ktorých predmetom je distribúcia kolekcií slovenských audiovizuálnych diel alebo zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • distribúcia kinematografických diel  určených pre detského diváka v Slovenskej republike (vrátane výroby slovenského znenia)
 • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu
 • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí.
 • ďalšie

 

zdroj: http://www.avf.sk/vyzvy/challenge32020.aspx

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.