English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   VÝSKUMNÁ AGENTÚRA
   
  oblasť podpory:     Výskum a Vžvoj - VO                                   
  aktuálne od:   12. 01. 2015
  aktuálne do:   --

 

 

Na základe odporučenia Stáleho zastúpenia EÚ v SR dávame do pozornosti prijímateľom NFP OPV a OPVaV nasledovné usmernenie Európskej komisie k problematike verejného obstarávania.

Dňa 29.10.2015 vydala Európska komisia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré sa vzťahuje na zákazky financované EÚ na obstaranie stavebných prác, tovaru a služieb v súlade s ustanoveniami smernice 2004/18/ES. Usmernenie je určené predovšetkým odborníkom na úrovni prijímateľa, ktorí sa v rámci verejných obstarávateľov zaoberajú verejným obstarávaním.

Usmernenie má za účel vyhnúť sa najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Usmernenie EK k VO nájdete tu.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.