žiadateľ: samospráva
kategória:  občianska vybavenosť / cestovný ruch, kultúra, voľný čas                    
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 18.05.2020
Zameranie výzvy:

Podpora je zameraná na jedno mesto v rámci SR, v ktorom sa počas roka uskutočnia kultúrne a umelecké aktivity a podujatia.

Čísla k výzve:
Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 200 000 €
Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 300 000 €
Miera podpory: 80%

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza.
  • Žiadatelia sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj ostatné inštitúcie a subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty).

Oprávnené aktivity:

  • Podpora je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta,
  • Žadateľ je povinný zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií, taktiež projekty neziskového sektora 
  • Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií asociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia akultúry.
  • Podpora je v primeranej miere určená aj na tvorbu a uvedenie nových javiskových diel, nových prezentačných podujatí v múzeách, galériách, či knižniciach, či usporiadanie miestnych a regionálnych podujatí.
  • Oprávnenými výdavkami budú aj výdavky na infraštruktúru

 

Zdroj: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/709-vyzva-c-9-2020?fbclid=IwAR16ELhcIsIzsmdw6YxNIu3A1W-AG2FPev9IU8A-JvUGuT42nrx0gXNQfrA

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.