English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Eurofondy - všebecne                                    
  aktuálne od:   2015
  aktuálne do:   --

 

 

Nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 - 2020

ITMS2014+ slúži žiadateľom, prijímateľom, subjektom a orgánom štátnej správy zapojeným do procesov prípravy, výberu, projektového riadenia, kontroly, monitorovania a hodnotenia finančných prostriedkov poskytovaných z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) v SR v programovom období 2014 - 2020.

Webová adresa portálu:
https://public.itms2014.sk/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.