žiadateľ: podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

Zameranie výzvy:
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku


Čísla k výzve:
max. výška jedného vouchera je 5.000 - 10.000 €


Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)

Oprávnení žiadatelia:

  • Malé a stredné podniky ( ďalej „MSP” )

Oprávnené aktivity:

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

  • reklama a marketing
  • architektúra
  • IKT - programovanie
  • dizajn

 

zdroj: https://vytvor.me/o-projekte

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.