žiadateľ:

smospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  Občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 05/2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje tvorbu pracovných miest a zvýšenie kvalifikačných predpokladov.

Plánovaná alokácia výzvy:
20 mil. eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Cirkevná organizácia (Slovensko)
  • Nezisková organizácia (Slovensko)
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
  • Príspevková organizácia (Slovensko)
  • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
  • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
  • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

zdroj: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=73c3e1e1-f190-4030-bc78-5fce4695d46e

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.