English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska  
  zdroj/viac info:   nadácia TB
     
  oblasť podpory:     Vzdelávanie                                                 
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   20/10/2015

 


Pomôžeme vysokým školám zlepšiť ich vzdelávacie procesy !

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Hlavné kritérium ,

ktoré musia projekty spĺňať:

 • INOVATÍVNOSŤ

  – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

 • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

  – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
 • PREPOJENIE NA PRAX

  – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
 • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN

  – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
 1. Uzávierka predkladania žiadostí
  20. október 2015 o 24:00
 2. Plánovaná výška grantu


  40 000 €
 3. Maximálna výška podpory na jeden projekt
  5 000 €
 

Kritériá programu
Tlačová správa

Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.