žiadateľ: samospráva / neziskový sektor
kategória:  občianská vybavenosť / cestovný ruch, kultúra, voľný čas             
oprávnené územie: Košický kraj
aktuálny termín do: 01.04.2020

Zameranie výzvy:
Program sa zameriava na podporu projektov v Košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne.

Čísla k výzve:
max. výška grantu je 3 000 €
Miera podpory: 90%

Oprávnené územie:
Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:
Organizácie pôsobiace na území Košického kraja:

  • občianske združenia
  • neziskové organizácie
  • neinvestičné fondy
  • nadácie
  • obce a mestá Košického samosprávneho kraja

Oprávnené aktivity:
  • projekty podporujúce zlepšovanie bezpečnosti a bezpečného správania v každodennom živote, šírenie osvety o zvyšovaní bezpečnosti v domácom prostredí a prostredí trávenia voľného času, ale aj používaní ochranných pomôcok a pod.
  • dobré nápady, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Podujatia a aktivity by mali byť koncipované tak, aby sa do nich zapájali nielen deti, ale aj ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti.


zdroj: https://karpatskanadacia.sk/granty/magna-pre-region/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.