English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia Tatra banky
   
  oblasť podpory:     IT                                                      
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   25. 11. 2015

 

 

Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT.

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.


Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň musia sledovať obsahové kritériá programu:
- originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
- praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
- medzisektorový prístup k výskumu,
- využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

ikona-uzavierka  Uzávierka predkladania žiadostí
                   5. november 2015 o 24:00

ikona-vyska  Plánovaná výška grantu
                  25 000 €

ikona-podpora  Maximálna výška podpory na jeden projekt
                  5 000 €

Kritéria programu
Tlačová správa

Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.