žiadateľ: samospráva
kategória:  OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetická efektívnosť / ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.06.2020

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje technologické a technické opatrenia na zníženie na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.


Čísla k výzve:
minimálna výška grantu sa nestanovuje
maximálna výška grantu nesmie prekročiť alokáciu výzvy
Miera podpory: 95-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  • štátne rozpočtové organizácie
  • štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy - VÚC

Oprávnení úžívatelia:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo bytu;
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu;
 • fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu alebo bytu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov;
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 • vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy


Oprávnené aktivity:

 • Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
 • podpora zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných OZE

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/55-vyzva-zamerana-na-opkzp-po1-sc141-55/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.