English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Kreativna Európa
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                    
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   21. 04. 2016

 

 

Vývoj jednotlivých a balíkov projektov

Finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať pre:

1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,

2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.

Podpora môže byť udelená jednotlivým projektom, alebo balíkom 3 až 5 projektov.

Nasledujúce projekty nie sú prípustné:
- živé záznamy, televízne súťaže, talk show, reality show alebo vzdelávacie, vyučovacie a náučné programy,
- dokumentárne filmy propagujúce cestovný ruch, „filmy o filme“, spravodajstvo, reportáže o zvieratách, správy a „dokumentárne telenovely“
- projekty obsahujúce pornografický alebo rasistický materiál alebo obhajujúce násilie,
- diela propagačnej povahy,
- materiály vyrobené inštitúciami na propagáciu konkrétnych organizácií alebo ich aktivít.

Uzávierky predkladania projektov:
Jednotlivé projekty:
19. november 2015
21. apríl 2016

Balíky projektov:
5. február 2015

Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov - balíky projektov

Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.


UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Oznámenie o výzve (EACEA/17/2014) - jednotlivé projekty
Oznámenie o výzve (EACEA/18/2014) - balíky projektov

Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S30/2013)

PRÍRUČKY:
Ako podať žiadosť (aktualizované 4.12.2014)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty a balíky projektov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - Jednotlivé projekty (1. uzávierka 15.1.2015)
VÝZVA EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - Jednotlivé projekty a balíky projektov

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.