žiadateľ: samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: --

 

Zameranie výzvy:
Slovensko a svet sa zmenili. Veci, ktoré boli považované za samozrejmé, môžu zo dňa na deň zmiznúť. Vzdelanie je jednou z nich.

Čísla k výzve:
--

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • nadácia,
 • občianske združenie,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia,
 • cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
 • škola (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec, mesto alebo kraj,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • iné verejnoprospešné organizácie,


Oprávnené aktivity:

 • projekty, koncepty či platformy, ktoré sa venujú digitálnemu vzdelávaniu na diaľku v tejto výnimočnej situácii alebo vedia šikovne aplikovať skúsenosti z biznisového sektora a homeworkingu na oblasť vzdelávania v podobe homeschoollingu
 • podporené nebudú:
  • projektý, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine a/alebo prinášajú realizátorovi finančný prospech (zisk).
  • aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky
  • projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán
  • projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom, ideologicky alebo extrémisticky zamerané
  • projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním
  • projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.)
  • projekty, ktoré nebudú v súlade so stratégiou a s cieľmi Férovej nadácie, resp. tohto grantového programu.
zdroj: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.