English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Sociálna práca                                      
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

 

 

 

Základné údaje

OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02
Terénna sociálna práca v obciach I.
Časovoohraničená
Národný projekt
30.11.2015
1.2.2016
 • ESF - Európsky sociálny fond
 
24 364 339.00 €
5 016 015.00 €
 
 • Zálohová platba
 • Priebežná platba
Žiadne partnerstvo
 • Priame zadanie

Kategorizácia

Oblasť intervencie
 
Konkrétny cieľ / Oblasť intervencie
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
109 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
109 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Typ územia
 
Konkrétny cieľ / Typ územia
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
07 Neuplatňuje sa
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
 
Konkrétny cieľ / Forma financovania
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
01 Nenávratný grant
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
07 Neuplatňuje sa
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
08 Neuplatňuje sa
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
08 Neuplatňuje sa

Začlenenie výzvy

Programová štruktúra
 
KódNázov
312000
Operačný program Ľudské zdroje
312040
4. Sociálne začlenenie
312040011
4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
22131204001
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
312040011P
Podporné aktivity
312040012
4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
23831204001
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
312040012P
Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Poskytovateľ pomoci a kontakt

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156

Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Špitálska 4 - 6, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktné osoby (1 záznam)
MenoTelefónny kontaktE-mail
PhDr. Katarína Okoličanyová, PhD.
02/20462951
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kritéria oprávnenosti

 • Rozpočtová organizácia
 • zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • 29380353.16 €
 • 100.00 %
 • 30854687 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oprávnené výdavky (16 záznamov)
Konkrétny cieľTyp aktivitySkupina výdavkov
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
112 - Zásoby
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
518 - Ostatné služby
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
521 - Mzdové výdavky
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
512 - Cestovné náhrady
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
910 - Jednotkové výdavky
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
112 - Zásoby
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
518 - Ostatné služby
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
521 - Mzdové výdavky
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
512 - Cestovné náhrady
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
910 - Jednotkové výdavky
312040011 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)
312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie miestne príslušného správcu dane (Potvrdenie miestne príslušného správcu dane)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie a ďalšie trestné činy
spolu so ŽoNFP
 • Výpis z registra trestov (Výpis z registra trestov)
Kritéria pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP
spolu so ŽoNFP
 • Doklady súladu s HP (Doklady súladu s HP)
Zadanie na vypracovanie analýz/stratégií/štúdií/expertíz/plánov a iných výstupov
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Životopisy osôb (zamestnancov) vo formáte EUROPASS-u alebo jeho ekvivalentu
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Oprávnenosť užívateľa OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce (Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce)

Merateľné ukazovatele výstupu projektu

Neaktívni mladí do 29 rokov
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Priradené národné projekty

NázovPlánovaná SumaPlánovaný začiatok realizáciePlánované ukončenie realizácie
Terénna sociálna práca v obciach I
29 380 353,16
10.2015
9.2019
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.