prispevok-na-skoly-v-prirode-a-kurzy-pohybovych-aktivit-v-prirode
English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MŠVVaŠ SR
     
  oblasť podpory:     Školstvo - kurzy a pobyty                               
  aktuálne od:   2015
  aktuálne do:   2016

 

vyzva-na-vykonavanie-specializovaneho-socialneho-poradenstva
English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   VÚC-KE
      
  oblasť podpory:     Sociálne poradenstvo                                    
  aktuálne od:   04/09/2015
  aktuálne do:   30/09/2015

 

Kvalita_vzdelavania
English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska  
  zdroj/viac info:   nadácia TB
     
  oblasť podpory:     Vzdelávanie                                                 
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   20/10/2015

 

rozdelime-80-000-eur-pre-aktivne-komunity
English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   nadácia VÚB
     
  oblasť podpory:    Komunity                                                     
  aktuálne od:   02/09/2015
  aktuálne od:   30/09/2015

 

podpora-obnovy-verejneho-osvetlenia-miest-a-obci-priebezna-vyzva
English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MH SR
     
  oblasť podpory:    Verejné osvetlenie - mestá a obce                 
  aktuálne od:   30/04/2015
  aktuálne d0:   30/09/2015

 

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-odbornych-hodnotitelov-pre-oblast-informacnej-spolocnosti
English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MF SR
   
  oblasť podpory:    pre hodnotiteľov                                            
  aktuálne od:   31/082015
  aktuálne do:   30/09/2015

 

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-kzp-1
English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-ŽP
    
  oblasť podpory:    Životné prostrednie - ovzdušie                      
  aktuálne od:   12/06/2015
  aktuálne do:   11/08/2015

 

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-kzp-2
English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-ŽP
     
  oblasť podpory:    Životné prostrednie - ovzdušie                      
  aktuálne od:   28/07/2015
  aktuálne do:   11/09/2015

 

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-kzp-3
English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-ŽP
   
  oblasť podpory:    Životné prostrednie - odpadové hospodárstvo  
  aktuálne od:   30/07/2015
  aktuálne do:   16/09/2015

 

English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ÚV-SR
     
  oblasť podpory:    Bilaterálna spolupráca                                  
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   2015

 

English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Eurofondy - všebecne                                    
  aktuálne od:   2015
  aktuálne do:   --

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.