žiadateľ: podnikateľ / samospráva
kategória:  rozvoj podnikania / občianska vybavenosť               
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 18.05.2020

žiadateľ: podnikateľ / škola
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Prešovský kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020 31.08.2020

žiadateľ: podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

 

PRVÁ POMOC - ekonomické opatrenia

DRUHÁ POMOC - ekonomické opatrenia

Aktualizácia 20.05.2020 - "Korona výzva" pre podporu regiónov

S uvoľňovaním ekonomiky je nutné aj aktívne zmierňovať dopady koronakrízy, ktorá výrazne zasiahla regióny Slovenska. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto vyhlasuje výzvu zameranú na zmiernenie

Vývoj aktuálnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 so sebou prináša negatívne následky nie len na to najzásadnejšie a to zdravie ľudí, ale výrazne ovplyvní aj celkovú hospodársku situáciu a činnosť podnikateľských subjektov. Tieto dôsledky sa dotknú väčšiny podnikateľských odvetví, a to najmä oblastí výroby, služieb, umenia, športu a zrejme aj  obchodu v niektorých segmentoch.

žiadateľ: podnikateľ
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05 / 2020 09/2020

12.09.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

 

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri

English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NIE nebezepečných odpadov                        

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NEBEZPEČNÝCH odpadov                         

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo Min. Kultúry SR
   
  oblasť podpory:     Kreatívny priemysel                                          
  aktuálne od:   17.10.2016
  aktuálne do:   28.02.2017

 

da-sa-to-uspechy-mimovladnych-organizacii-predstavi-zaverecna-konferencia-fondu-pre-mvo
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia EKOPOLIS
   
  oblasť podpory:     tretí sektor                                           
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.