oznam-o-zverejneni-10-11-a-12-vyzvy-kzp
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo OP KŽP
   
  oblasť podpory:     Udržateľné využívanie prírodných zdrojov               
  aktuálne od:   21.03.2016
  aktuálne do:   --

 

mzp-sr-vyhlasilo-nove-vyzvy
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo MŽP SR
   
  oblasť podpory:     Komunálny odpad                                               
  aktuálne od:   21.03.2016
  aktuálne do:   --

 

zvysenia-technologickej-urovne-v-podnikoch-a-zlepsenia-konkurencieschopnosti-podnikov-prostrednictvom-podpory-realizacie-inovacnych-aktivit
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo OP VaI
   
  oblasť podpory:     Firmy / nové technológie                                               
  aktuálne od:   26.02.2016
  aktuálne do:   --

 

vyzva-telocvicne-2
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo Ministerstva ŠVVŠ SR
   
  oblasť podpory:     školstvo - telocvične                                               
  aktuálne od:  
  aktuálne do:   04.03.2016

 

terminy-grantovych-programov-na-rok-2016
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia Tatra banky
   
  oblasť podpory:     --                                                    
  aktuálne od:   2016
  aktuálne do:   2016

 

administrativny-asistent
English (UK)

Miesto práce :   
Druh pracovného pomeru:         
Kollárová 73, 036 01 Martin                     
na dohodu (brigáda)

Termín nástupu :

Ponúkaný plat :
08.02.2016 
dohodou

znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-KZP
   
  oblasť podpory:  

  energetická hospodárnosť / životné prostredie       

  aktuálne od:   07. 12. 2015
  aktuálne do:   do vyčerpania alokácie

 

op-lz-np-2015-4-1-1-02-terenna-socialna-praca-v-obciach-i
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Sociálna práca                                      
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

op-lz-np-2015-4-1-1-03-podpora-vybranych-socialnych-sluzieb-krizovej-intervencie-na-komunitnej-urovni
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Sociálne služby                                    
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

vyzva-rvpk-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality-pre-rok-2015
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Ministerstvo vnútra SR
   
  oblasť podpory:     Prevencia kriminality                                     
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   15. 12. 2015

 

English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Trh práce / zamestnanosť                                    
  aktuálne od:   03. 12. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

vyzvanie-op-lz-np-2015-4-2-1-01-podpora-opatrovatelskej-sluzby
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Opartovateľské služby                                       
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.