žiadateľ: podnikateľ / samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  vzdelávanie
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.05.2020

Zameranie výzvy:
Výzva je zameraná na podporu IT komunity a konkrétne projektov, ktoré sa zameriavajú na témy inklúzie, ekológiu a vzdelávanie v oblasti informačných technológií.


Čísla k výzve:
minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000 €
maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 30 000 €
Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • neziskové združenia
 • organizácie s medzinárodným prvkom
 • územná samospráva
 • rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy
 • školy
 • nemocnice
 • záujmové združenia právnických osôb
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou
 • Slovenský červený krížOprávnené aktivity:
oprávnené aktivity projektov musia byť v súlade s týmito oblasťami:

 • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií
 • digitálna inklúzia znevýhodnených skupín
 • informačno-komunikačné technológiena podporu životného prostredia
 

 

zdrojhttps://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/fond-sk-nic-vyhlasuje-vyzvu-na-podporu-it-projektov/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.