žiadateľ: samospráva
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 01.06.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy.

Čísla k výzve:
Maximálna výška príspevku –celkový oprávnený výdavok: 500000,00 EUR
Minimálna výška príspevku –celkový oprávnený výdavok: 200000,00 EUR

Miera podpory: 85-100%

Oprávnené územie: Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • mestá a obce
Oprávnené aktivity:
  • opatrenia zamerané na tvorbu analýz a vstupov do reformných politík
  • hodnotenie dopadov politík a legislatívy
  • projektové riadenie reformných  procesov
  • programové  rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politík
  • analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky
  • hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky podľa špecifikácie rozsahu činností a výstupov
  • podporené budú tie projekty, ktoré v rámci zadefinovaného rozsahu činností a výstupov oprávnenej aktivity vytvoria a obsadia pracovné pozície na minimálne 18 mesiacov (ideálne na celú dĺžku projektu)

 

zdroj: http://www.reformuj.sk/vyzva/podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-v-urovni-miestnej-uzemnej-samospravy/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.