žiadateľ:

podnikateľ / škola / neziskový sektor
kategória:  Výskum a inovácie / Rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 04/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora modernizácie a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora mimo Bratislavského kraja.

Plánovaná alokácia výzvy:
130 mil. eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Prijímatelia UVP/VC – kódy výziev: OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO

 

zdroj: https://www.opii.gov.sk/vyzvania/harmonogram-vyzvani-a-synergie

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.