English (UK)
Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   PPA
   
  oblasť podpory:     Poľnohospodárstvo / lesné hospodárstvo     
  aktuálne od:   18. 05. 2015
  aktuálne do:   02. 10. 2015

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.