English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   PPA
   
  oblasť podpory:     Obnova lesov                             
  aktuálne od:   22. 05. 2015
  aktuálne do:   02. 10. 2015

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 pre opatrenie: 8 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.