žiadateľ: samospráva / neziskový sektor / podnikateľ
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 09 / 2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Čísla k výzve:
minimálna výška grantu je 100 000 €
maximálna výška grantu 200 000 €
Miera podpory: 85-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • verejný alebo súkromný subjekt
  • komerčný alebo nekomerčný subjekt
  • mimovládne organizácie zriadená ako právnická osoba na SR

Oprávnené aktivity:
  • propagácia a participácia žien na rozhodovacom procese (politickom a ekonomickom)
  • boj proti negatívnym stereotypom namiereným proti ženám a mužom vo verejnom ako aj v súkromnom živote
  • podpora dôstojnosti
  • školenia pre školy a učiteľov na tému rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a sieťovanie na účely zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti
  • osobitná pozornosť má byť venovaná situácii rómskych žien najmä prostredníctvom spolupráce so školami s vysokým zastúpením študentov a žiakov rómskeho etnika

 

zdroj: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-organizacii-pracujucich-v-oblasti-rovnosti-medzi-zenami-a-muzmi-a/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.