žiadateľ:

podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

Zameranie výzvy:
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.


Čísla k výzve:
maximálna výška finančného príspevku je 50.000 Eur.


Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Veľké podniky, Malé a stredné podniky

Oprávnené aktivity:

  • aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu,
  • podnikateľský plán - musí byť zameraný na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobou
  • oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne.Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa.

 

zdroj: https://www.apa.sk/46-prv-2020

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.