žiadateľ:

samospráva
kategória:  občianska vybavenosť / opatrenia corona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

Zameranie výzvy:
Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia


Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku sa nestanovuje
maximálna výška finančného príspevku je 1 425 000 Eur


Miera podpory: 95%
Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oprávnené aktivity:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • realizáciavodného zdroja-výstavba výdajných miest
  • realizácia úpravní povrchovej vod  

 

zdroj: http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-v-prostredi-mrk

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.