žiadateľ:

podnikateľ
kategória:  Výskum a inovácie / Rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 04/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

Plánovaná alokácia výzvy: 2 mil. eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo maximálne 36 mesiacov,druženie fyzických alebo právnických osôb

 

zdroj: https://www.opii.gov.sk/vyzvania/harmonogram-vyzvani-a-synergie

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.