žiadateľ:

podnikateľ / škola / neziskový sektor
kategória:  Výskum a inovácie / Rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 04/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Plánovaná alokácia výzvy: 43 540 000 eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • SAV a jej organizácie
  • právnické osoby VaV zriadené ÚOŠS
  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy
  • podnikateľský sektor výskumu a vývoja

 

zdroj: https://www.opii.gov.sk/vyzvania/harmonogram-vyzvani-a-synergie

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.