žiadateľ:

podnikateľ
kategória:  Výskum a inovácie / Rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 09/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora tvorby alternatívnych obchodných platforiem

Plánovaná alokácia výzvy:
2 mil. eur.


Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 

zdroj: https://www.opii.gov.sk/vyzvania/harmonogram-vyzvani-a-synergie

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.