žiadateľ: samospráva
kategória:  opatrenia korona vírus                     
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do:  20.03.2020

Zameranie výzvy:
Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby mohli účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19.

Čísla k výzve:
Celková výška finančných prostriedkov je 500 000 €

Miera podpory: 100%

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:
Zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky
- Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
Súkromné (mimovládne neziskové organizácie, všeobecní lekári, zariadenia cirkví)

Inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky
- Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
- Súkromné (mimovládne neziskové organizácie a zariadenia cirkví)


Oprávnené aktivity:
Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov ako:

  • hygienické pomôcky
  • ochranné prostriedky
  • testery
  • navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
  • špeciálne ochranné prostriedky
  • špeciálny zdravotnícky materiál
  • špeciálne zdravotnícke vybavenie
  • prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení
  • iné


zdroj: https://www.nadaciatatrabanky.sk/vyzva-koronavirus/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.