žiadateľ: samospráva / škola
kategória:  vzdelávanie
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 17.04.2020

Zameranie výzvy:
Výzva podoruje zlepšenie študiných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom, zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov.

Čísla k výzve:
minimálna výška grantu je 100 001 €
maximálna výška príspevku na jeden projekt je 2 000 000 €
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • stredné školy
  • stredné odborné školy
  • stredné športové školy
  • konzervatóriá
  • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl

 

Oprávnené aktivity:
 • tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)
 • mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy
 • vzdelávanie pedagogických aodborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.
 

 

zdrojhttps://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

·         stredné školy

o    stredné odborné školy

o    stredné športové školy

o    konzervatóriá

o    stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

·         samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.