žiadateľ: škola
kategória:  vzdelávanie
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 06.04.2020

 

Zameranie výzvy:

Výzva sa zameriava na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a zvýšenie kvality ich vzdelávania.


Čísla k výzve:
minimálna výška grantu je 100 001 €
maximálna výška grantu na jeden projekt nesmie prekročiť 300 000 €
Miera podpory: 95%Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • verejné a štátne vysoké školy

 

Oprávnené aktivity:
  • podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu asieťovania informácií

 

zdroj: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.