žiadateľ:

samospráva / podnikatelia / neziskový sektor
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.05.2020

Zameranie výzvy:
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží.


Čísla k výzve:
výška príspevku nie je stanovená
Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom "znečisťovateľ platí"
  • organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia podľa geologického zákona


Oprávnené aktivity:
realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.