žiadateľ: podnikateľ
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Prešovský kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020 31.08.2020

 

Zameranie výzvy:
Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.


Čísla k výzve:
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 200 000 €
Miera podpory: 85%


Oprávnené územie: Prešovský kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka

Oprávnené aktivity:

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví, pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne

 • Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • Činnosti múzeí
 • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • Prevádzka športových zariadení
 • Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • Výroba ostatného textilu
 • Výroba kože a kožených výrobkov
 • Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
 • Výroba skla a výrobkov zo skla
 • Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
 • Výroba ostatných keramických výrobkov
 • Hotelové a podobné ubytovanie
 • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • Výroba potravín
 • Výroba nápojov
 • Výroba textilu
 • Výroba odevov
 • Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
 • Tlač a reprodukcia záznamových médií
 • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • A ďalšie

 

zdroj: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.