žiadateľ:

smospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  Občianska vybavenosť / vzdelávanie / tvorba pracovných miest
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
plán vyhlásenia výzvy: 05/2020

 

Zameranie výzvy:
Podpora rozvoja pracovných zručností. Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností.

Plánovaná alokácia výzvy:
32 mil. eur.


Oprávnené územie: Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)

Oprávnení žiadatelia:

  • Príspevková organizácia (Slovensko)
  • Rozpočtová organizácia (Slovensko)

 

zdroj: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=526e4023-a49c-46d7-8202-ede513b9e6bc

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.