English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   nadácia VÚB
     
  oblasť podpory:    školstvo                                                       
  aktuálne od:   21/10/2015
  aktuálne od:   23/11/2015

 

 

Zamestnanecká grantová schéma 2016


Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene môžete teraz prispieť aj VY. Oslovte učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s vašou pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB. Podporíme aktivity, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o podporu.


Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi. Nadácia naďalej zostáva citlivá k potrebám ľudí v núdzi. V rámci programu príjme i žiadosť o grant na realizáciu ľubovoľného charitatívneho projektu.

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí cca 23 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 300 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február – august 2016. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.


Oprávnení žiadatelia

 

  • príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.


O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny. Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované: 

  • mzdy, odmeny a honoráre
  • bankové poplatky
  • náklady spojené s medializáciou projektu
  • občerstvenie, odmeny, pitný režim

Časový harmonogram
21. október 2015 - vyhlásenie grantovej schémy
23. november 2015 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
január 2016 - vyhlásenie výsledkov, podpis grantových zmlúv a prevod financií 
február – august 2016 - realizácia projektov
30. september 2016 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovaniePostup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:
1. oscanovaný doklad o pridelení IČO
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu)


Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 23. novembra 2015 do 24:00 hod.
FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke www.nadaciavub.sk začiatkom januára 2016.


Hodnotiaci proces a kritériá
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB. Komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených hodnotiacich kritérií zverejnených v systéme e-grant. Hodnotiaca komisia objektívne posúdi kvalitu predložených projektov a odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

Konzultácie ku grantovej schéme:

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Barbara Horváthová, tel: , Martina Tvrdoňová, tel:

Otázky technického charakteru súvisiace so systémom e-grant, resp. vyplnením online formulára:

Luboš Tvrdoň, tel: , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Archív

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.