English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   APVV SR
   
  oblasť podpory:     aplikováná veda a výskum                             
  aktuálne od:   09.09.2015
  aktuálne do:   11.112015

 

Agentúra na podporu výskumua vývoja

v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2015.


Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 09. 2015, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2015.

Podklady k výzve


Žiadosť časť VV-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Žiadosť časť VV-F žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty

Podpora pre žiadateľov

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

V prípade záujmu poskytuje agentúra možnosť osobnej konzultácie v APVV na Mýtnej 23 v Bratislave. Konzultácia je zameraná na poradenstvo pri príprave žiadosti, nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter.

Konzultácie poskytujú kompetentní zamestnanci agentúry podľa typu požadovanej konzultácie, zameranej na:

  • formálnu kontrolu žiadosti a jej príloh
  • rozpočet žiadosti
  • vecný obsah žiadostiMaximálna dĺžka konzultácie je 1 hodina. O konzultáciu môžete požiadať cez rezervačný systém.

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.