žiadateľ: škola
kategória:  vzdelávanie
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.03.2020

 

Zameranie výzvy:
Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Môže ísť o aktivity na zmenu opisov študijných odborov podľa požiadaviek zamestnávateľov.


Čísla k výzve:
minimálna výška grantu je 100 001 €
maximálna výška grantu na jeden projekt nesmie prekročiť 300 000 €
Miera podpory: 95 - 100%Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • vysoké školy
Oprávnené aktivity:
  • tvorba  a  inovácia  študijných  programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných  bakalárskych  študijných  programov a  programov  ďalšieho  vzdelávania  v spolupráci so  súkromným  sektorom  a  organizáciami  zastupujúcimi  podnikateľský  sektor,  malé a stredné podnikanie
  • podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania


zdroj: https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.